หลักสูตรออกแบบภายใน โมเดล และ Animation โดยใช้ 3DsMax

หลักสูตรออกแบบภายใน โมเดล และ Animation โดยใช้ 3DsMax

โปรแกรม 3D Studio Max ในเส้นทางของ Interior Design และ Graphic Animation สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพ ในด้านการออกแบบ Graphic และการใช้ Computer Practical Designing and Implementations ในการร่างรูปแบบ สร้างการออกแบบ และการตกแต่งภายใน ที่นำไปใช้งานได้จริง
หลักสูตรนี้จะเน้นการออกแบบโดยการฝึกหัดใช้งานจริงทุกขั้นตอน แถมการสอนแบบส่วนตัวที่เน้นการฝึกทำแบบฝึกหัดที่นำไปใช้งานทันที และสอนโดยอาจารย์ผู้เชียวชาญและคร่ำหวอดด้านนี้มานาน นอกจากนั้นแล้วหลักสูตรของเรายังครอบคลุม ศักยภาพของโปรแกรมในด้าน 3D Animation พื้นฐานอย่างละเอียด ทำให้ตัวหลักสูตรมีความคุ้มค่าและน่าสนใจอย่างยิ่ง

รายละเอียดการอบรม:

 • การติดตั้ง และทำความคุ้นเคยกับโปรแกรม 3D Max การตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม
 • อธิบายและฝึกใช้งานของ Main Menu ในเบื้องต้น
 • User Customization on different Objects, Designs and Implementations.
 • Configuring different forms on factors such as basic shapes, measurement Units, Lighting and Layering possibilities and others.
 • Building up of skillful practices on the usages of different computer – aided Equipment and emulated 3D materials.
 • Building up of 3D objects from 2D based objects…using lines shapes and pre-angular forms and lines.
 • Cultivations of more complex objects, lightings, and curves…and stocking of customized different designs, shapes and forms with practical lessons.
 • Practical implementations of the insertions of objects on different surroundings.
 • Material dumping and displacements of pre-designed, emulated blocks of doors, panels, windows, and furniture into the pre-calculated spaces.
 • The shaping up of furniture, wall, ceilings, and other interior decorations.
 • Calculations of lighting, opacity, corners, lines, shapes, shadows, transparencies and their assortments and pre-fixed groupings.
 • Rendering simulations on all objects and surroundings…with practical workshops on all lessons.
 • 3D Animation familiarization of programs using the core practical essence of the program 3D MAX itself to the full extent
 • การสร้าง และฝีกการทำงานเกี่ยวกับ ระบบ 3D Animations และการฝีกทำงาน จริงทุกขึ้นตอน และแบบฝึกหัดการสร้างและออกแบบ รูปแบบที่พัฒนาใหม่นี้ ให้ใช้งานได้จริง

 

 

Workshop:
สร้างและออกแบบมุมห้อง ฝึกจัดทิศทางของแสงไฟที่เสมือนจริง การขึ้นรูปเฟอร์นิเชอร์ / โต๊ะเคาท์เตอร์ รวมถึง การนำชิ้นงานนั้น ๆ มาฝึกหลักการสร้างชิ้นงาน Animation

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.