หลักสูตร สร้างสื่อโดยใช้ Authorware 7.0

หลักสูตร สร้างสื่อโดยใช้ Authorware 7.0

adobe_authorware-67096-1
ผู้เรีนนสามารถเรียนรู้ถึงการใช้โปรแกรม Authorware 7 ทุกแง่ทุกมุมของการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียตามที่คุณต้องการ โดยปูพื้นฐานความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงการใช้งานจริง ซึ่งประกอบด้วยเนี้อหาที่จำเป็นหลายๆ ด้านด้วยกันจากที่ได้คัดสรรมาแล้ว เพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้รวดเร็วขึ้น  เหมาะสำหรับนักเรียน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการสร้างบทเรียน CAI & e-Learning, งานพรีเซนเตชัน

 

รายละเอียดการอบรม :

 • ส่วนที่ 1 หลักการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
  – การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI)

  ส่วนที่ 2 เรียนรู้ใช้งานโปรแกรม Authorware เบื้องต้น

  – การใช้งานโปรแกรม Authorware
  – การใช้งานเบื้องต้น

  ส่วนที่ 3 วิธีใส่ภาพและข้อความใน Display Icon

  – การนำรูปภาพเข้ามาภายใน Display Icon
  – การดึงรูปภาพจากภายนอกโปรแกรมมาประกอบ
  – วาดรูปทรงและตกแต่งเพิ่มเติมในโปรแกรม
  – วิธีการวางข้อความและตัวอักษรในโปรแกรม
  – วิธีใช้งาน Transition ในการเปลี่ยนภาพ

  ส่วนที่ 4 การสร้างวัตถุเคลื่อนไหวด้วย Motion Icon

  – ทดลองการทำงานของ Motion Icon

  ส่วนที่ 5เรียนรุ้แสดงภาพด้วย Wait Icon และ Erase Icon

  – ชะลอการแสดงผลของภาพด้วย Wait Icon
  – กำหนดช่วงทดสอบการทำงานด้วยการปักธงธงขาวและธงดำ
  – ลบไอคอนที่ไม่ต้องการใช้งานด้วย Erase Icon

  ส่วนที่ 6 เการจัดการเสียงด้วย Sound Icon

  – ประเภทของเสียงประกอบที่นำมาใช้ในโปรแกรม
  – การประยุกต์ใช้งาน Sound Icon

  ส่วนที่ 7 วิธีการ สร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้งานด้วย Interaction Icon

  – รู้จักกับการโต้ตอบที่สามารถสร้างได้ใน Authorware
  – วิธีสร้างการโต้ตอบแบบมีปุ่มให้กด (Button)
  – วิธีสร้างการโต้ตอบแบบคลิกเมาส์ในบริเวณที่กำหนด (Hot Spot)
  – วิธีสร้างการโต้ตอบแบบคลิกเลือกวัตถุที่ต้องการ (Hot Object)
  – วิธีสร้างการโต้ตอบแบบกำหนดพื้นที่เป้าหมาย (Target Area)
  – วิธีสร้างการโต้ตอบแบบเมนูคำสั่ง (Pull-down Menu)
  – วิธีสร้างการโต้ตอบแบบกรอกข้อความลงไป (Text Entry)

  ส่วนที่ 8 สร้างปุ่มกดสวยๆ ด้วย Photoshop

  – วิธีสร้างภาพพื้นหลังเตรียมเอาไว้ก่อน
  – วิธีสร้างภาพปุ่มกดให้เข้ากับฉากหลัง
  – วิธีสร้างปุ่มเพื่อนำไปใช้งานในโปรแกรม Authorware

  ส่วนที่ 9 เขียนคำสั่งฟังก์ชันการคำนวณด้วย Calculation Icon

  – สอนการใช้งานไอคอน Calculation กับคำสั่งฟังก์ชัน
  – ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน Calculation และการบันทึกค่าตัวแปร

  บทที่ 10 วิธีสร้างรูปแบบการตัดสินใจด้วย Decision Icon

  – อธิบายการตัดสินใจแบบต่างๆ
  – วิธีการสร้างการตัดสินใจให้ทำงานแบบเรียงลำดับ (Sequentially)
  –  วิธีการสร้างการตัดสินใจแบบสุ่ม (Randomly)

  ส่วนที่ 11 ใส่ภาพยนตร์ลงในผลงานด้วย Digital Movie

  – อธิบายประเภทของไฟล์วิดีโอ (Video file format)
  – ขั้นตอนการแปลงไฟล์วิดีโอแบบต่างๆ
  – การใส่ Movie ลงในงานพรีเซนเตชัน
  – การสร้างปุ่มควบคุม Movie

  ส่วนที่ 12 การ Package ผลงานเพื่อนนำไปใช้นอกสถานที่

  – เริ่มต้นการ Package ผลงาน
  – เทคนิคการเปลี่ยนไอคอนให้มีรูปแบบตามต้องการ

  ส่วนที่ 13 วิธีนำCAI ที่สร้างเขียนลงแผ่น CD-ROM

  – การเตรียมชิ้นงานและวิธีสร้างไฟล์ Autorun
  – ขั้นตอนการเขียนไฟล์งานลงแผ่น CD-ROM
  – นำ Flowchart ที่ได้มาสร้างงานจริง
  การสร้างแบบทดสอบแบบลำดับขั้น
  – เริ่มต้นด้วยการเขียน Flowchart
  – นำ Flowchart ที่ได้มาสร้างงานจริง
  การ สร้างแบบทดสอบแบบทางเลือก
  – เริ่มต้นด้วยการเขียน Flowchart
  – นำ Flowchart ที่ได้มาสร้างงานจริง
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.