หลักสูตร ใช้งาน SketchUp Professional + VRAY

หลักสูตร ใช้งาน SketchUp Professional + VRAY”

sketchup

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ Model 3 มิติ สามารถสร้างงานเขียนแบบหรือภาพจำลองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แม้ว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานโปรแกรม 3 มิติมาก่อน ก็สามารถที่จะเรียนรู้ และลองหัดสร้าง Model 3 มิติด้วยเครื่องมือที่มีให้ในโปรแกรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

 

รายละเอียดหลักสูตร :

Introduction

–  รู้จักกับโปรแกรม Google SketchUp
–  ดูภาพรวม Interface การทำงานหลัก ๆ ของโปรแกรม
–  หน้าต่างการทำงานและส่วนประกอบใน Google SketchUp
–  เรียนรู้การปรับแต่งเครื่องมือต่างๆ Tool bar, Modeling Window
–  Model Info >> เรียนรู้การตั้งค่าให้เหมาะสมกับการทำงาน
–  System Preferences >> เรียนรู้การตั้งค่าให้เหมาะสมกับการทำงาน
–  Select , Pan , Orbit , Zoom , Eraser >> เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการควมคุมวัตถุ
–  Edges & Faces >> ทำความเข้าใจในเรื่องเส้นและพื้นผิว
–  Inferences >> ทำความเข้าใจในเรื่อง Snap แบบต่าง ๆ
–  Menu bar : File >> Open , Save , Export , Import file , Print ในแบบต่าง ๆ

ชุดเครื่องมือวาดเส้น รูปทรงพื้นฐาน และการจัดการกับชิ้นงาน

–  การแสดงมุมมองในพื้นที่การทำงาน
–  การทำงานกับแกนอ้างอิง
–  การเขียนเส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยม โพลีก้อน ฟรีฟอร์ม
–  การเรียกใช้ Toolbars , Shadow , Fog , Animation
–  ควบคุมการแสดงภาพบนพื้นที่การทำงาน
–  ควบคุมพื้นที่การทำงานด้วยกลุ่มเครื่องมือ Camera
–  ควบคุมพื้นที่การทำงานด้วยกลุ่มเครื่องมือ Walkthrough

–  การใช้คำสั่ง Move & Copy แบบต่างๆ
–  การใช้คำสั่ง Push & Pull
–  เทคนิคการใช้คำสั่ง Offset
–  การเปลี่ยนทิศวัตถุแบบกลับด้าน
–  การลบเหลี่ยมและเส้นขอบด้วย Soften Edges

วาดรูปสร้างโมเดล ( Construction & 3D Geometry)

–  การแก้ไขและตกแต่งโมเดล
–  จัดการและปรับแต่งโมเดลสำเร็จรูป
–  การใช้คำสั่ง Tape Measure
–  การใช้คำสั่ง Protractor และ Axes
–  เรียนรู้ความเข้าใจในการระบุ Dimensions
–  การกำหนดรายละเอียดด้วยตัวหนังสือ 2 มิติ
–  การสร้างตัวหนังสือ 3 มิติ ( 3D Text )
–  การใช้คำสั่ง Scale และ Rotate
–  การใช้คำสั่ง Follow Me และ คำสั่ง Flip Along
–  การลงสีและการใส่ Material ในหลายๆรูปแบบ
–  การสร้างและกำหนดขนาดสัดส่วน , แก้ไขตำแหน่ง ของ Material
– การกำหนดภาคตัดขวาง (Section Plane)
–  เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Hide / Unhide , Lock / Unlock
–  Make Component, Group, Intersect เรียนรู้การวมวัตถุในแบบต่าง และการตัดแบ่งระหว่างวัตถุ
–  การ Explode วัตถุจากการ Group
–  การใช้คำสั่งปรับแต่ง Styles
–  การใช้ และการปรับแต่งคำสั่ง Layer
–  การกำหนดมุมมองด้วยวิธี Add Scenes
–  การใช้คำสั่งและปรับแต่ง Shadows
–  การใช้คำสั่ง Fog และ Soften Edges
–  การขึ้นโมเดลจากภาพด้วยวิธี Photo Match
–  การสร้างพื้นผิวต่างระดับจากเครื่องมือ Sandbox
–  ทำความเข้าใจกับ Entity Info

การจัดการรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ

– การควบคุมตำแหน่งของกล้องระบุ Position
– Water Mark >> การใส่ Background และลายน้ำให้กับงาน
– การเรียกไฟล์โมเดลเดิมกลับคืนมาแทนที่เดิม (Reload)
– 3D Warehouse >> การเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูปจาก ทั่วโลก
– การทำงานร่วมกับ โปรแกรม Google Earth
– การสร้าง Animation ในแบบ Show Sun light และการเคลื่อนไหว
– Export file >> Options การกำหนดขนาดและความละเอียดของภาพ
–  การอิมพอร์ตไฟล์ 2D จาก Autocad มาขึ้นโมเดลใน SketchUp
– การใช้ Plugins ต่างๆ ที่ควรรู้ของ Sketch Up

suksawat_mpa1[1]_for_heroturko.org_Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.