บทความ

ยอมที่จะขายวิญญาญ เพื่อที่จะมีพลังวิเศษหรือยัง??

การใช้เวลากับการประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่มาควบคู่กัน คนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าด้านใดก็ตามมักจะมีการจัดสรรการใช้เวลาอย่างเป็นระบบ สมุติคนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงใน1 วัน และ7 วันใน1สัปดาห์ อยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรค์เวลาเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดได้อย่างไร